Tilaus ja sopimusehdot

Yleistä etäpsykoterapiakaupasta

 

Etäpsykoterapiapalveluita myy ja toteuttaa Kaunis Mieli Psykologipalvelut, jonka Y-tunnus on 2374244-5. Kaunis Mieli Psykologipalvelut on yksityinen, maksullinen terveydenhuollon palvelu. Sen kotisivuilla oleva verkkokauppa on olemassa ainoastaan etäpsykoterapiapalveluiden joustavaa ja helppoa maksamista sekä asiakkaan vahvaa tunnistamista varten. Kaunis Mieli Psykologipalvelut myy etäpsykoterapiapalveluita 16 vuotta täyttäneille yksityishenkilöille Suomen alueella ja ulkosuomalaisille ulkomailla. Terveydenhuollon palveluiden arvonlisävero on nolla. Kaunis Mieli Psykologipalvelut pidättää oikeuden palveluhintojen muutoksiin.

 

Ajanvaraus

 

Uusi asiakas ottaa yhteyttä Kaunis Mieli Psykologipalveluihin sähköpostiosoitteeseen info @ kaunismieli.com (ilman välilyöntejä). Sähköposti on samalla osoitus siitä, että asiakas on halukas ja suostuvainen etäpalvelun käyttämiseen. Sähköpostissa toivotaan lyhyttä kuvausta siitä, mistä palvelusta asiakas on kiinnostunut. Näitä tietoja käytetään ainoastaan mahdollisen etävastaanottoajan ajanvaraukseen. Mikäli asiakkuutta ei synny, tiedot hävitetään. Mikäli sähköpostitse sovitaan asiakkuuden voivan alkaa, voi asiakas varata hänelle sopivan ajan ajanvarauskalenterista. Asiakas saa ajanvarauksesta vahvistustiedon antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Tutut asiakkaat, joilla on jo asiakassuhde, voivat varata itse heille sopivan etävastaanottoajan ajanvarauskalenterista.

 

Maksaminen ja asiakkaan tunnistaminen

 

Etävastaanotto maksetaan viimeistään 24 tuntia etukäteen Kaunis Mieli Psykologipalveluiden kotisivuilla olevan verkkokaupan kautta. Etävastaanoton maksutapahtuma, hinta, asiakkaan yhteystiedot ja laskunumero vahvistetaan välittömästi asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Verkkokaupan verkkopankkipainikkeiden avulla maksaminen toimii samalla asiakkaan vahvana tunnistusmenetelmänä, jollaista Valvira edellyttää terveydenhuollon etäpalvelulta. Maksun tiedot sekä maksajan nimi välittyy Visma Pay maksupalvelun kautta lähes reaaliaikaisesti Kaunis Mieli Psykologipalveluille.

 

Maksutavat Visma Pay

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.vismapay.fi/
Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Ongelmatilanteet

 

Ajanvarauksen peruminen

Asiakkaalla on täysi oikeus perua ajanvarauksensa mikäli peruutus tehdään 24 tuntia ennen etävastaanoton alkamisaikaa. Ajanvaraus perutaan sähköpostitse. Mikäli etävastaanotto olisi tällöin jo maksettu, voi asiakas varata uuden hänelle paremmin sopivan ajan tai asiakas voi pyytää maksun palautusta. Maksu palautetaan välittömästi asiakkaan antamalle pankkitilille.

Mikäli asiakas peruu aikansa sähköpostitse vasta kohtuulliseksi katsottavan ajan (24 tuntia) jälkeen, pidättää Kaunis Mieli Psykologipalvelut asiakkaalta saamansa maksun korvauksena asiakkaalle varatusta ajasta. KELA ei korvaa peruuttamattomia ajanvarauksia.

 

Peruuttamaton poisjäänti

Peruuttamattoman etävastaanoton maksu pidätetään Kaunis Mieli Psykologipalveluilla. Mikäli peruutus johtui asiakkaan äkillisestä sairastumisesta tai muusta asiakkaasta riippumattomasta syystä, palautetaan etävastaanoton maksu lääkärintodistuksen tai muun dokumentin perusteella asiakkaan tilille.

Myöhästyminen etävastaanotolta

Mikäli asiakas ei vastaa videolinkin kautta tapahtuvaan yhteydenottoon etävastaanoton alkamisajankohtana, velottaa Kaunis Mieli Psykologipalvelut asiakkaalle varaamansa ajan mukaisesti täyden hinnan. Asiakasta odotellaan etävastaanotolla 15 minuuttia, minkä jälkeen etävastaanotto katsotaan peruuntuneeksi.

 

Toistuvat peruuttamattomat etävastaanottoajat

Mikäli asiakas toistuvasti jättää varaamiaan etävastaanottoaikoja perumatta ja maksamatta tai toistuvasti peruu etävastaanottoaikoja liian myöhään, voidaan asiakkaalta evätä asiakkuus etävastaanotolle. Tämä tapahtuu sähköpostitse tehtävällä erillisellä ilmoituksella perusteluineen.

KELAn kuntoutuspsykoterapian ongelmatilanteet

Asiakas sitoutuu aloittamaan kuntoutuspsykoterapian tehtyään päätöksen terapeutista ja käytyään sovitut arviointikäynnit. Psykoterapian aloittamista ei voi siirtää ennalta määräämättömään tulevaisuuteen, sillä psykoterapeutti sitoutuu varaamaan asiakkaalle paikan vastaanotollaan. Poikkeustilanteissa terapian aloittamista voidaan siirtää, perustelluista syistä ja yhdessä sovitusti. Mikäli asiakas ei aloita kuntoutuspsykoterapiaa ja varaa aikaa etävastaanotolta  kuukauden sisällä arviointikäyntien jälkeen, voidaan kuntoutusterapiapaikka etävastaanotolla perua.

KELAn kuntoutuspsykoterapia perustuu asiakkaan ja psykoterapeutin väliseen kirjalliseen sopimukseen, joka tehdään alun arviointikäyntien (1-5 kappaletta) jälkeen. Asiakas on tietoinen siitä, että tämä sopimus sitoo paitsi psykoterapeuttia myös asiakasta. Mikäli kuntoututuspsykoterapia ei toteudu eikä etene sovitulla tavalla asiakkaasta johtuvista syistä, on myös  psykoterapeutilla oikeus katkaista sopimus ja sitä myöten kuntoutuspsykoterapiasuhde. Tällaisia erityistilanteita voivat olla muun muassa toistuvat peruuttamattomat poisjäännit, etävastaanottojen toistuva ja jatkuva peruminen,  etävastaanottojen toteutuminen epäsäännöllisesti ja harvoin. Kaikki nämä johtavat tilanteeseen, jossa pitkäjänteinen psykoterapeuttinen työskentely ei mahdollistu, psykoterapiaprosessi ei etene  – eikä hoidosta ole näin ollen asiakkaalle hyötyä.

Kaikissa näissä erityistilanteissa asiakasta pyritään ensin informoimaan tilanteesta ja asiasta pyritään keskustelemaan. Mikäli asiakas ei vastaa sähköposteihin, voi psykoterapeutti perua asiakaspaikan etävastaanotolla yksipuolisesti.  Psykoterapiasuhteen päättäminen tapahtuu sähköpostitse tehtävällä erillisellä ilmoituksella perusteluineen.

Asiakkaalla on myös oikeus lopettaa psykoterapiasuhde, oikeus vaihtaa psykoterapeuttia sekä oikeus psykoterapian katkaisemiseen tauon ajaksi. Näistä lisätietoa saa KELAlta.

Videoyhteyden ongelmat ja muut tekniset ongelmat

Asiakas sitoutuu kokeilemaan ja todentamaan Doxy.me videoyhteyden toimivuuden omalla laitteellaan ja omilla yhteyksillään ennen ensimmäistä ajanvarausta. Lisäksi asiakas sitoutuu etäyhteyden toiminnan varmistamiseen ennen jokaista etäyhteyttä, jolloin etävastaanoton aikaa ei kulu etäyhteyden luomiseen. Mikäli tästä huolimatta etävastaanoton videoyhteydessä tai muussa laitteistossa ilmenisi sellainen vika, joka estäisi etävastaanoton toteutumisen, ei asiakasta veloiteta palvelusta. Asiakkaalle voidaan tällöin varata joko uusi aika tai maksu palautetaan välittömästi asiakkaan tilille.

 

Muut mahdolliset ongelmatilanteet

Asiakas voi kaikissa palveluun liittyvissä ongelmatilanteissa kääntyä Kaunis Mieli Psykologipalveluiden puoleen, joka pyrkii neuvottelemaan ja sopimaan asioista ensisijaisesti asiakkaan edun mukaisesti.