Symboliset valokuvat

Nämä ovat valitsemiani valokuvia, jotka voivat symboliikkansa ja vertauskuvallisuutensa vuoksi herättää katsojassaan voimakkaita tunteita ja muistoja. Näissä kuvissa ei sisällään ole kuitenkaan mitään merkillistä ja samanlaisia kuvia on maailma ja internet täynnä. Voit siis katsella kuvia ihan rauhassa ja tunnustella niiden herättämiä erilaisia tunteita ja ajatuksia.

Käytän valokuvia työvälineenä ja osana psykoterapeuttista prosessia. Valokuvia käytämme aina yhdessä sovitusti ja tarpeen mukaan. Valokuviin liittyy aina jokin tehtävä, jolla on jokin tavoite ja tarkoitus. Valokuvat toimivat usein lähtökohtana työskentelylle, jossa pyrimme kielellistämään ja jakamaan niiden synnyttämiä ajatuksia, tunteita ja muistoja.