Rauhoittava turvapaikka – mielikuvaharjoitus

Mikäli turvallisuuden tunteesi on järkkynyt tai et tiedä, miltä turvallisuus tuntuu, voit opetella luomaan turvallisuutta aikuisenakin itse. Kun opit lisäämään turvallisuuden tunnetta, saatat samalla hoitaa ja helpottaa erilaisia ahdistuneisuusoireita sekä pelkoja. Nämä mielikuvaharjoitukset ja itsehoidon keinot ovat nopeampia kuin psykoterapia, ne ovat jokaisen ulottuvilla, eikä näistä voi olla kenellekään mitään haittaa. Ole hyvä ja nauti turvapaikastasi!

 

 

Ahdistuneisuusoireilun taustalla voi olla turvattomuutta

 

Monet ahdistuneisuushäiriöt kuten sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriö, erilaiset yksittäiset pelot tai traumaattinen stressihäiriö pohjautuvat pelon tunteeseen, turvattomuuteen ja alkukantaiseen huoleen siitä, jäämmekö eloon. Myös stressi voi kasaantuessaan ja pitkittyessään altistaa erilaisille pelko-oireille. Tutkimuksissa on todettu, että stressaantuneilla ihmisillä on tavallista useammin myös monenlaisia pelko-oireisia ahdistuneisuushäiriöitä. Stressi, ahdistuneisuus ja pelot voivat siis ruokkia toinen toisiaan.

 

Turvallisuuden tunteemme järkkyy helposti

 

Aikuinenkin voi kokea turvattomuutta, sillä turvallisuuden tunne järkkyy helposti. Esimerkiksi työttömyys tai työpaikan ristiriidat, taloudelliset ongelmat, parisuhteen katkeamisen uhka tai vakava sairastuminen voivat paitsi aiheuttaa stressiä myös järkyttää perusturvallisuutta. Turvattomuus on hyvin alkukantainen, ihmisen evoluutiobiologiaan perustuva pelonsukuinen tunne. Pelon sukuisilla tunteilla on ihmisen aivoissa erilaisia hermoratoja sekä rakenteita, jotka kytkeytyvät päälle ja aktivoituvat uhkaaviksi koetuissa ja tulkituissa tilanteissa. Elimistö ja aivot menevät taistele-pakene tilaan ja alkaa taistelu henkiin jäämisestä. Tämä prosessi itsessään on fysiologinen, tiedostamaton ja sanaton, eikä se ole ihmisen itsensä hallittavissa. Tietoisella tasolla ihminen voi kokea voimakastakin hätää, ahdistuneisuutta tai pelkoa.

 

Pelkoa ja turvattomuutta on vaikea järkeillä pois

 

Tutkimuksissa on todettu, että sekä akuutti että krooninen stressitila vaikeuttavat ihmisen kykyyn säädellä ahdistuneisuutta tai pelon tunnetta järkeilemällä ja älyllisesti. Tämä siksi, että stressaantuneen, ahdistuneen tai pelkäävän ihmisen aivojen järkeilevät osat eivät toimi normaalisti.

 

Kaikki eivät edes tiedä, millainen turvallisuuden tunne on

 

Osa meistä on ollut turvattomia jo vauvasta lähtien. Puhutaan turvattomista kiintymyssuhteista eli siitä, että esimerkiksi arvaamattomien, tunnekylmien, laiminlyövien tai kaltoinkohtelevien vanhempien lapset kasvavat turvattomuuteen ja siihen, että maailma ja toiset ihmiset ovat epäluotettavia tai vaarallisia. Jos on kokenut turvattomuutta syntymästään lähtien, voi olla vaikea edes kuvitella miltä turvallisuus tuntuu.

 

 Voit opetella luomaan turvallisuuden tunnetta aikuisenakin

 

Mikäli turvallisuuden tunteesi on järkkynyt tai et edes tiedä, miltä turvallisuus tuntuu, voit opetella luomaan turvallisuutta itse. Kun opit lisäämään turvallisuuden tunnettasi, saatat samalla hoitaa ja helpottaa ahdistuneisuusoireitasi, pelkojasi sekä stressiä. Tekemällä tämän mielikuvaharjoituksen voit luoda itsellesi mielen sisäinen rauhoittavan turvapaikan. Omaan turvapaikkaan voit mennä muiden huomaamatta aina, kun haluat rauhoittua. Apuna voit käyttää paikasta muistuttavaan kuvaa tai voit antaa paikallesi nimen, joka tuo sen mieleesi. Sinun tarvitsee vain käyttää kaikkia aisteja luodaksesi paikan mieleesi mahdollisimman yksityiskohtaisesti – ja oleilla paikassasi hetki. Tämä mielikuvaharjoitus on jokaisen ulottuvilla, se ei maksa mitään, se on nopeampi kuin psykoterapia, eikä siitä voi olla kenellekään mitään haittaa.